අධිරාජ්‍යවාදී කියා නිකන් නොඉඳ චීස්කේක් බයිට්ස් කන්න!

මෘදු ක්‍රීම් චීස්, සීනි භාජනයට දමා එයට ග්‍රැහැම් ක්‍රැකර් ක්‍රම්බ්ස් දමන්න. වැනිලා ස්වල්පයක් එයට යොදන්න.  අනතුරුව එය හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

Read more

කනවා නම් ජීවිතේ වෙනස් කරන පීසා කන්න!

ජීවිතේ වෙනස් කළ හැකි පීසා කාලා තියෙනවද? එහෙමනම් යන්න ඕන මෙක්සිකෝවට. මේ මෙක්සිකෝවෙ අවන්හලක්. මේකෙ සාදන්නේ පීසා වැනි ඒ ආශ්‍රිත

Read more