අධිරාජ්‍යවාදී කියා නිකන් නොඉඳ චීස්කේක් බයිට්ස් කන්න!

මෘදු ක්‍රීම් චීස්, සීනි භාජනයට දමා එයට ග්‍රැහැම් ක්‍රැකර් ක්‍රම්බ්ස් දමන්න. වැනිලා ස්වල්පයක් එයට යොදන්න.  අනතුරුව එය හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

21 total views, 3 views today

Read more

කනවා නම් ජීවිතේ වෙනස් කරන පීසා කන්න!

ජීවිතේ වෙනස් කළ හැකි පීසා කාලා තියෙනවද? එහෙමනම් යන්න ඕන මෙක්සිකෝවට. මේ මෙක්සිකෝවෙ අවන්හලක්. මේකෙ සාදන්නේ පීසා වැනි ඒ ආශ්‍රිත

12 total views, no views today

Read more