චිත්‍රපටි සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක්

‍රාජ්‍ය චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකු වන සිත්ත්‍රේන්ද්‍ර සෙනරත් මහතා පත්කර ඇත. ඔහු තම නව නිලයේ වැඩ භාර

Read more