ෆයිසර්ට එරෙහිවත් විශ්වාසභංග යෝජනාවක්?

පළාත් පාලන ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆාට එරෙහිවද විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙන ඒමේ සූදානමක් තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පා. ම. චමින්ද විජේසිරි මේ බව අවධාරණය කරමින් අද (11) දිනයේ ප්‍රකාශ කළේය.

107 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !