සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය වන අලින්ගෙන් බේරීමට මෙහෙයුමක්

සූරියවැව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවට මීගහජඳුර හා නුගේවෙල යාය ප්‍රදේශයේ සිටින වනඅලි රංචුව පලවා හැරීම සඳහා මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට කටයුතු කරන බව හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරකෂක නිලධාරි ජේ.පී. විජයකුමාර කීය.‍

මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වාහන ගමන කිරීමට හැකි වන සේ කැලයේ මාර්ග පද්ධතිය තාවකාලිකව සකස් කර ගැනිමට අවශ්‍ය වන හෙයින් ඒ සඳහා වන සංරක්ෂන හා මහ වැලියේ අනුමැතිය අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති බවද සඳහන් කළේය.

මෙම වනඅලි මෙහෙයුමෙන් යෝජිත වනඅලි කළමනාකරණ ඒකකය තුළට යොමු කිරිමට නියමිත අතර දැනටත් එම කොටසේ ද විවිධ පුද්ගලයින් අනවසර ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇති හෙයින් එම් ප්‍රදේශයෙන්ද වනඅලි හානි සිදු වන බවට ඉදිරියේ දී වාර්තාවීමට ඉඩ ඇති බවද විජයකුමාර මහතා සඳහන් කළේය.

යෝජිත වනඅලි කළමනාකරණ ප්‍රදේශය නිත්‍යනුකූල ලෙස තවමත් වෙන් නොකිරීම නිසා මහාපරිමාණයෙන් කැලය කපා හෝටල් ඉඳිකිරීම වගාවන් ආරම්භ කිරීම අක්කර 15 -20 ප්‍රමාණයෙන් සිදු වන හෙයින් වනඅලින් පලවා හරින්නේ කවර ප්‍රදේශයකට දැයි කියා නිගමනය කිරිම අපහසු වි ඇති බවද සඳහන් කළේය.

සූරිය වැව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩංගණය අවට ප්‍රදේශයේ සිටින මෙම වනඅලි රංචුව පලවා හැරීම සිදු කීරිම මෙම අලි මෙහෙයුමේ බලාපොරොත්තුව බවද විජය කුමාර මහතා කීය.

293 total views, 4 views today

error: Content is protected !