ශිරන්ති, යෝශිත, රෝහිත රාජපක්ෂලාට අපල කාලයක්?

හිටපු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ හා ඇගේ දෙවන පුත් වන වන යෝෂිත රාජපක්ෂ සහ යන තිදෙනා දිගින් දිගටම විමර්ශන සඳහා වන විමර්ශනවලට සහභාගි නොවීම හේතුවෙන් එයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිණිස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ සහාය ලබා ගැනීමට සැරසේ.

බාල පුත් රෝහිත රාජපක්ෂද චන්ද්‍රෙකා යැවීමක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සඳහා කැඳවනු ලබීමට නියමිත ය.

ලබන අගෝස්තු 15 වැනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ශිරන්ති රාජපක්ෂට හා යෝශිත රාජපක්ෂට අවසාන නිවේදනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කර ඇති අතර එම නිවේදනයට අනුව ඔවුන් නොපැමිණියහොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129/6 වගන්තියට අනුව ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීම සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

Source : SathHanda

160 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !