ශ්‍රී ලංකන් මිලදී ගන්න ජපානය අරඅදී

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මිලදී ගැනීමට ජපාන ගුවන් සේවයෙන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට රජය උපදේශකවරයෙකු ද පත්කර ඇති බව එම ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කටාර් ගුවන් සමාගමකට ලබාදීමට රජය මුලින් අදහස් කර සිටි නමුත් කටාර් ගුවන් සමාගම ඊට කැමැත්තක් නොදැක්වූ නිසා රජය විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

 

178 total views, 0 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !