විශේෂ නියෝජිතවරුන්ගේ උපදෙස් හෝ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිමට රජය බැදී නෑ!!

සත්‍යය, යුක්තිය, හානිපූර්ණය සහ ගැටුම් නැවත ඇති නොවීම පිණිස වන සහතිකවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත පැබ්ලෝ ඩි ග්‍රෙයිෆ් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරාධනාව මත මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරතව සිටියි.

සංචාරය අවසානයේ ඔක්තෝබර් 23 වැනි දින මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වන සංක්‍රාන්ති යුක්ති යාන්ත්‍රණයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත පැබ්ලෝ ඩි ග්‍රෙයිෆ් (Pablo de Greiff) 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සිය සංචාරය පිළිබඳ වාර්තාවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරන ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, විශේෂ නියෝජිතවරුන් දෙන උපදෙස් හෝ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිමට රජයන් බැඳී නොමැති වුවත් ඔවුන්ගේ විශේෂඥ දැනුමෙන් සහ අත්දැකීම්වලින් ප්‍රයෝජන ලැබීමට රජයන්ට හැකියාව තිබෙන බව සඳහන් කරනවා.

විදේශ අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ ඔහුගේ නිර්දේශ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට වාසිදායක යැයි රජය සලකන නිර්දේශ තිබේ දැයි තීරණය කිරීම සහ “ඔහුගේ දැනුමෙන්, විශේෂඥභාවයෙන් හා උපදෙස්වලින් ප්‍රයෝජන ලබමින් තව දුරටත් යම් ආකාරයකින් ඔහුගේ උපදෙස් පතන්නේද යන්න තීරණය කිරීමද ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් කාර්යයකි,” බවය.

158 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !