වයස් භේදයක් නැතිව චීනයේ බිකිනි තරඟයක්!

වයස් භේදයකින් තොරව චීනයේ බිකිනි තරඟයක් පැවැත්වෙන අයුරු ‘රොයිටර්ස්’ වාර්තා කර තිබේ.

එම වීඩියෝව පහත මූලාශ්‍රයෙන් නරඹන්න.

https://www.reuters.tv/v/$O6/2017/07/23/an-exclusively-over-55-bikini-contest-in-china

118 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !