වනජීවී ලේකම්ට මාරුවක්

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වූ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විශේෂ කාර්ය භාරයක් අමාත්‍යාංශයට මාරු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

දල පුට්ටුවා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වෙන අතරතුර එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සහ විදේශීය රටවලින්  නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ගෙන්වන ලද පක්සීන් පිරිසක් රේගුවෙන් නිදහස් කර සත්ත්වෝද්‍යානයට බාර දීම සම්බන්ධයෙන්ද වනජීවී අමාත්‍යාංශය චෝදනා එල්ල වී තිබිණ .

මේ පිළිබඳව කරන ලද විමසුමකට පිළිතුරු දුන් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ෙය සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාන මාරුවක් බවය

170 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !