ලංගමයේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ!!

ලංගමයේ සියළු සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

පවතින දුම්රිය හේතුවෙන් මෙම තීරණය අමාත්‍යංශය සදහන් කරන්නේ.

කෙසේ නමුත් අද දිනයේදී මගී දුම්රිය 12 ක් ධාවනය කර ඇති අතර කටුනායක ගුවන් තොටුපල වෙත ඉන්ධන රැගත් දුම්රියක් ද ධාවනය කර ඇත. එමෙන්ම කලින් වෙන් කරන සුඛෝපභෝගී දුම්රිය සේවාවන් සදහා ශ්‍රී ලංගමයේ වායු සමීකරණය කරන ලද බස් රථ යෙදවීමට ද කටයුතු කරන බවත් ලබාගත් දුම්රිය බලපත් මගින් සුඛෝපභෝගි බස් රථ වලින් ගමන් කිරීමට හැකි බවත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

මෙම උද්ගතව ඇති තත්වය පිළිබදව තමා විසින් ජනාධිපතිතුමන් දැනුවත් කර ඇති අතර මෙම වර්ජන ක්‍රියාවලිය අඛන්ඩව ක්‍රියාත්මක කළහොත් මගී ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවය වැළැක්වීම සදහා ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට කටයුතු කරන බවද අවධාරණය කරයි.

113 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !