ලංකාවේ ඩිජිටල් උසාවි සංකල්පයට බාලගිරි දෝෂයද?

වර්තමානයේ ඉතා විශාල තොරතුරු ප‍්‍රමාණයක් සමග නඩු ගොඩ ගැසීම නිසා අධිකරණ පද්ධතිය අධික කාර්යය බහුලත්වයකට පත්වීම මගින් සාමාන්‍ය නඩු තීන්දුවක් පවා ලබා දීමට බොහෝ කාලයක් ගතවීම නොවැලක්විය හැකි සිදුවීමක් බවට පත්ව ඇතිබව ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ 2016 වර්ෂයේ දී ශී‍්‍ර ලංකාවේ උසාවි පද්ධතිය ඩිජිටල් කිරිමට ව්‍යාපෘතියක් ක‍්‍රියාත්මක වූ අතර මෙහි පළමු අත්හදා බැලීමේ වැඩසටහන මාතර උසාවිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණු බවයි.

නමුත් වසර එකහමාරකටත් වඩා ගතවී ඇතත් නව තාක්‍ෂණය සමග වැඩ කිරීමට අකැමැති ඇතැම් පාර්ශව නිසා තවමත් එහි කටයුතු මුලික අදියරේ පසුවේ.

නමුත් පසුගිය දා ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ දෙවැනි ප‍්‍රාන්තයේත් උසාවි ඩිජිටල්කරණය කරන ලදී. ඉන්දියාවේ ප‍්‍රථම ඩිජිටල් උසාවිය 2016 දී හයිදාබ‍්‍රාද් ඉහල උසාවිය තුළින් ක‍්‍රියාත්මක කළ අතර පසුගිය දා ඔවුන් එහි දෙවැනි පියවර ආන්ද්‍රා ප‍්‍රදේශයේ අධිකරණයන් තුළට හදුන්වා දෙමින් අනාවරණය කළේ කඩදාසි නැති මෙම ක‍්‍රමවේදය මගින් යුක්තිය පසිදලීමේ ක‍්‍රියාවලිය ඉතා වේගවත් වී ඇති බවයි.

286 total views, 5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !