රට වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කම වෙන්දේසි කල ක්‍රීඩකයා !!

ඉරාන ඉරාක දේශ සීමාව ආසන්නයේ පසුගිය සතියේ සිදුවූ මාරක 7.3 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවකට ගොදුරු වූ අය සඳහා මුදල් රැස් කිරීම සඳහා ඉරානයේ බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩක සියුස් රොස්තාමි සිය රියෝ 2016 ඔලිම්පික් රන් පදක්කම වෙන්දේසි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

භූමිකම්පාවේ 400 කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් 10,000 කට ආසන්න තුවාල ලැබුවා.

බටහිර කර්මන්ෂා පළාත ඉතාමත් නරක බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශයක් වන අතර නිවාස සිය ගණනක් විනාශ වී තිබෙනවා.

670 total views, 14 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !