මැතිවරණ කල් නොයවා පැවැත්වීමේ තීරණයක්

ආණ්ඩුව විසින් සැලසුම් කරනු ලැබ තිබූ ආකාරයට පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා මැතිවරණ කල් නොදමා එම මැතිවරණ කඩිනමින් පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ.

ලබන වසරේ මුළදී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමටත් පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමටත් පසුගිය 10 දා පැවැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී ද  සාකච්චා කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මැතිවරණ යට කී ආකාරයට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

පළාත් සභා මැතිවරණ එකම දිනයක පැවැත්වීමට අදාළව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නවත්වා පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර හදිසි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනු ඇතැයි ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Source : SathHanda

37 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !