මහින්ද ‘කැම්පේන්’ එකට අත තියයි

ඉදිරියේ පැවැත්වෙන මැතිවරණ සඳහා පා. ම., හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වෙනම තරඟ කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මැතිවරණ වලට තරඟ කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉඩ නොදෙනු ඇති බවට වන අවිනිශ්චිතභාවයත් සමග ඒ සඳහා කාලය වැය නොකර මැතිවරණය සඳහා සූදානම් වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ශවය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ක්‍රියාකාරීව සමාජ ජාල ප්‍රචාරණය ප්‍රධාන කොටගෙන සෑම ආකාරයකම ප්‍රචාරණයට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර ඇති බැව් වාර්තා වේ.

113 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !