මහනුවරින් පොලිසියට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්!!

අන්තර් සමාජ පළමුපෙළ ඩයලොග් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පැවති තරගයකින් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය පරදා ලකුණු 43 ට 11 ක විශිෂ්ට ජයක් ලැබීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත්වුණා.

පොලිස් පිටියේ පැවැති මේ තරගයේ පළමු අර්ධය නිමාවුනේ ලකුණු 31 ට 6 ක් ලෙස මහනුවර ක්‍රීඩකයින් පෙරමුණ ගනිමින්.

ජයග්‍රාහී මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 43 ට උත්සාහක දිනුම් 7ක් සහ ප්‍රවර්තන 4 ක ඇතුලත් වුණා.

648 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !