මලයාලම් සිනමාලෝලීන් වෙනුවෙන් Vimaanam අගෝස්තු 25 සිට…

මලයාලම් චිත්‍රපටවලට කැමැත්තක් දක්වන සිනමා ලෝලීන් වෙනුවෙන් Vimaanam චිත්‍රපටය අගෝස්තු 25 වැනිදා තිරගත වීම ඇරඹීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Pradeep M. Nair විසින් අධ්‍යක්ෂණය කර ඇති Vimaanam හි ප්‍රධාන චරිතය සඳහා රංගනයෙන් එක් ව ඇත්තේ ප්‍රිතිවිරාජ් සුකුමාරන්. Listin Stephen සහ Magic Frames සමාගම නිෂ්පාදන දායකත්වය සපයා ඇති Vimaanam චිත්‍රපටය සඳහා සාපේක්ෂව තරමක් ඉහළ නිෂ්පාදන වියදමක් දරා ඇති බව ද සඳහන්.

14 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *