මලයාලම් සිනමාලෝලීන් වෙනුවෙන් Vimaanam නොවැම්බර් 10 සිට…

මලයාලම් චිත්‍රපටවලට කැමැත්තක් දක්වන සිනමා ලෝලීන් වෙනුවෙන් Vimaanam චිත්‍රපටය නොවැම්බර් මස 10 වැනිදා තිරගත වීම ඇරඹීමට නියමිතව තිබෙනවා. පසුගිය අගෝස්තු 25 එය ජනගත කිරීම සඳහා මීට පෙර කටයුතු යොදා තිබුණත් නිෂ්පාදකයින් විසින් පසුව එම දිනය කල් දමා තිබුණා.

Pradeep M. Nair විසින් අධ්‍යක්ෂණය කර ඇති Vimaanam හි ප්‍රධාන චරිතය සඳහා රංගනයෙන් එක් ව ඇත්තේ ප්‍රිතිවිරාජ් සුකුමාරන්. ඔහුට අමතරව Durga Krishna සහ Nedumudi Venu ඇතුළු පිරිසක් චිත්‍රපටය සඳහා රංගන දායකත්වය සපයා තිබෙනවා.

Listin Stephen සහ Magic Frames සමාගම නිෂ්පාදන දායකත්වය සපයා ඇති Vimaanam සඳහා සාපේක්ෂව තරමක් ඉහළ නිෂ්පාදන වියදමක් දරා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. චිත්‍රපටයේ බෙදාහැරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ Adam’s Release සමාගම විසින්. Vimaanam හි ඉංග්‍රීසි අර්ථය Airplane යන්නයි.

20,010 total views, 5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !