පුංචි ඡන්ද පනත් කෙටුම්පතට කතානායක අත්සන් කරයි!!

මහා නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කථානායක කරූ ජයසුරිය මහතා අද(12) අත්සන් තබා තිබෙනවා.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යී ෆයිසර් මුස්ථාෆා මහතා විසින් පසුගිය සදුදා දිනයේ අදාල පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එය සංශෝධන සහිතව ඒකමතිකව සම්මත විය.

කථානායකවරයා විසින් අදාල පනතට අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව එය ගැසට් කිරීමට නියමිතය.

 

173 total views, 6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !