‘දැහැමි ද මෙ දිවයින’ සහ ‘Glimpses of a shattered Island’ එළිදකී…

ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදී චූලානන්ද සමරනායක මහතා විසින් රචිත ‘දැහැමි ද මෙ දිවයින’ සහ ‘Glimpses of a shattered Island’ කාව්‍ය ග්‍රන්ථද්වය 2017 ජූලි මස 20 වන දින සවස 3.00 ට කොළඹ 7, රීඩ් මාවතේ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනගත වේ.

එහි දී ආචාර්ය හිනිදුම සුනිල් සෙනෙවි මහතා විසින් ආරාධිත දේශනය පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම ග්‍රන්ථ එළිදකිනුයේ සුභාවී ප්‍රකාශනයන් ලෙසිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *