‘දැහැමි ද මෙ දිවයින’ සහ ‘Glimpses of a shattered Island’ එළිදකී…

ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදී චූලානන්ද සමරනායක මහතා විසින් රචිත ‘දැහැමි ද මෙ දිවයින’ සහ ‘Glimpses of a shattered Island’ කාව්‍ය ග්‍රන්ථද්වය 2017 ජූලි මස 20 වන දින සවස 3.00 ට කොළඹ 7, රීඩ් මාවතේ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනගත වේ.

එහි දී ආචාර්ය හිනිදුම සුනිල් සෙනෙවි මහතා විසින් ආරාධිත දේශනය පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම ග්‍රන්ථ එළිදකිනුයේ සුභාවී ප්‍රකාශනයන් ලෙසිනි.

43 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !