චුලක්ෂිගේ අමුතු ෆොටෝ ශුට් එක

ප්‍රසන්න ඉරෝෂන් කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ ජායාරූප ශිල්පියෙක්. කාලෙන් කාලෙට ජායාරූප ශිල්පයට අමුතු කලාවන් එක් කරන ප්‍රසන්න මේ පාර චුලක්ෂි එක්ක අපුරු ෆොටෝ ශුට් එකක් කරලා තිබුනා. ඒ මේ විදියට.

Dressed By Minoshan Wanasinghe
Retouched By E Max Retoucher

Photography – Prasanna Iroshan

7,875 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !