‘ක්‍රීඩා ඇමතිකම දීපන් ළමයෙකුට’; ගාල්ල එක්දින තරඟ අවධානය වෙනතක ගිහින්!

ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ආරම්භක දිනය වන අද (30) ප්‍රේක්ෂකයින් කිහිප දෙනකු විසින් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාට එරෙහිව විසුළුසහගත වදන් සහිත පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබ තිබිණි.

පොලිසිය මැදිහත් වී එම පුවරු ඉවත් කර තිබිණි.

Pic : Azzam Ameen Twitter

Pic Courtesy : Tharaka Basnayake

158 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !